Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2003 2

Knud Wallberg, Lone Prehn, Bjørn Ryberg, Erika Lunell, Maria Bruder, Henry Olsson, Eskil Persson, Gunnar Karnell, Brita Kristina Herler, Are Stenvik, Birger Stuevold Lassen, Ole-Andreas Rognstad, Bengt Domeij, Mikael Pawlo, Henrik Bengtsson

NIR 2003 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Domænenavnskonflikter i Danmark – en oversigt
Knud Wallberg, Lone Prehn

19

Kravet om udnyttelse ”her i landet” i patentlovens § 4 om forbenyttelsesret
Bjørn Ryberg

26

Dofter och ljud som föremål för varumärkesrätt – några kommentarer kring ”Sieckmann-fallet”
Erika Lunell

38

Patentkravstolkning i praxis
Maria Bruder

51

WIPOs Mellanstatliga Kommitté om immaterialrätt och genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore. Sanningens ögonblick närmar sig
Henry Olsson

53

Debatt

53

Mot en samlad speciallösning?
Eskil Persson

56

Litteratur
Gunnar Karnell

58

Ur finsk rättspraxis
Brita Kristina Herler

63

Kommentarer till HD 2002:101 (Taximusik)
Brita Kristina Herler

71

Fra norsk rettspraksis
Are Stenvik, Birger Stuevold Lassen, Ole-Andreas Rognstad

83

Ur svensk rättspraxis
Bengt Domeij, Mikael Pawlo

94

Svårt att registrera enstaka färger i sig som varumärken.Kommentar till PBR 99-002
Henrik Bengtsson