Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2003 1

Marianne Levin, Jenny Svensson, Thomas Riis, Viveca Still, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo, Per Jonas Nordell, Mikael Pawlo

NIR 2003 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Jämställdhet i en global värld
Marianne Levin

22

Varumärkeslicenser och EG-rättens förbud mot konkurrensbegränsande avtal
Jenny Svensson

37

Prisdannelsen på ophavsrettigheder
Thomas Riis

46

Upphovsrättens expansion
Viveca Still

59

Har intervieweren ophavsret til den interviewedes udtalelser? Nogle bemærkninger til Högsta domstolens dom af 26.11.1996, NJA 1996 s. 712 ff, NIR 1997 s. 277 ff
Morten Rosenmeier

69

Fra Dansk Domspraksis
Jens Schovsbo

84

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell, Mikael Pawlo