Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2004 6

Bojan Pretnar, Gunnar Karnell, Erik Wold, Claus Barrett Christiansen, Henry Olsson, Pia Björkwall, Ole-Andreas Rognstad, Birger Stuevold Lassen, Per Jonas Nordell, Jan Rosén, Bengt Domeij

NIR 2004 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

What is goodwill in trademark law?
Bojan Pretnar

12

Copyright protection under human rights control – in particular of works not disseminated to the public
Gunnar Karnell

32

Napster.no til Høyesterett
Erik Wold

49

EU’s udvidelse set i relation til EF-varemærkeforordningen og EF-designforordningen
Claus Barrett Christiansen

54

Den internationella utvecklingen – växande kritik mot immaterialrättssystemet
Henry Olsson

64

Dr Arpad Bogsch in memoriam
Henry Olsson

65

Ur finsk rättspraxis
Pia Björkwall

70

Förväxlingsbarhet och goodwillskador. Kommentar till HD 2004:49
Pia Björkwall

73

Fra norsk rettspraksis
Ole-Andreas Rognstad

76

Kort kommentar til Høyesteretts dommer i Paranova- og Volvoimport.no-sakene {Parallel imports of trade mark goods in Norway. A short commentary to two resent cases before the Norwegian Supreme Court}
Ole-Andreas Rognstad

77

Fra norsk rettspraksis, forts.
Birger Stuevold Lassen

81

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell

91

Verkshöjd för ritning som återger en teknisk idé? Kommentar till NJA 2004 s. 149
Jan Rosén

93

Ur svensk rättspraxis, forts.

101

Beställarregeln i praktiken. Kommentar till NJA 2004 s. 363 (Röda Korset)
Per Jonas Nordell

107

Ur svensk rättspraxis, forts,
Bengt Domeij