Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2004 5

Jan Rosén, Gunnar Karnell, Victor Nabahn, Dan Eliasson, Kerstin Calissendorff, Henry Olsson, Gunnar Petri, Marcus Norrgård, Lars Henriksson, Hanne Kirk Deichmann, Lone Prehn

NIR 2004 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Svenska Föreningen för Upphovsrätt 50 år. Anföranden den 27 april 2004 vid femtioårsdagen av föreningens bildande

3

Inledningsanförande
Jan Rosén

6

Att åldras i skönhet – SFU 50 år
Gunnar Karnell

10

From Berne to nowadays – Copyright, a work in progress
Victor Nabahn

13

Upphovsrätten i ett politiskt perspektiv
Dan Eliasson

16

Prejudikatbildningen i Högsta domstolen i upphovsrättsliga mål
Kerstin Calissendorff

21

Upphovsrättens fall och uppgång
Henry Olsson

24

Upphovsrätten och dess intressenter
Gunnar Petri

39

Immaterialrättens sanktionssystem och Enforcement-direktivet
Marcus Norrgård

65

Debatt

65

Hotell Du Nord och skäligheten
Gunnar Karnell

67

Hotell Du Nord och skäligheten
Lars Henriksson

68

Fra dansk domspraksis
Hanne Kirk Deichmann

83

Kommentar til U 2004.1085 H
Hanne Kirk Deichmann

89

Fra dansk domspraksis
Lone Prehn

100

Kommentar til Højesterets dom af 25. marts 2004;
Lone Prehn