Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2004 4

Jens Schovsbo, Kaja Veel Midtbø, Maria Bruun Laursen, Louise Unmack Rygaard, Henry Olsson, Ulf Bernitz, Eskil Persson, Harald Irgens-Jensen, Per Jonas Nordell

NIR 2004 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Immaterialretlig status
Jens Schovsbo

17

Kravet om oppfinnelseshøyde for bioteknologiske oppfinnelser
Kaja Veel Midtbø

35

Ophavsmænds og udøvende kunstneres aftaleretlige stilling – nogle bemærkninger til den tyske lovreform
Maria Bruun Laursen

53

Den ny toldforordning
Louise Unmack Rygaard

59

Den internationella utvecklingen – om radio- och TV-sändningar och om sanktioner
Henry Olsson

63

Debatt

63

Upphovsrättsorganisationernas rörelsefrihet och ansvar som monopolister. En annan syn på Hotell du Nord-avgörandet i svenska HD
Ulf Bernitz

66

Hur långt bör varumärkesrätten sträcka sig? Några anmärkningar med anledning av kommentaren till NJA 2003 s. 163 (Jägarbrännvin)
Eskil Persson

68

Fra norsk rettspraksis
Harald Irgens-Jensen

73

Kommentar til Kværner-kjennelsen, Rt. 2003 s. 825
Harald Irgens-Jensen

77

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell