Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2004 3

Henry Olsson, Hanna Shev, Silke von Lewinski, Bengt Domeij, Bjørn Ryberg, Martin Kyst, Mette Lindskoug, Anne Sophie G. Schrøder, Stig Strömholm, Per Jonas Nordell, Jens Schovsbo, Marcus Norrgård

NIR 2004 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

WIPO:s Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC)
Henry Olsson

6

Utvecklingen av Traditional Cultural Expressions (eller Folklore)
Hanna Shev

15

The Protection of Folklore
Silke von Lewinski

31

Teknikreglering i forsknings- och utvecklingsavtal – särskilt vid stamcellsforskning
Bengt Domeij

49

Immaterialrettigheder i skatteretlig belysning
Bjørn Ryberg

67

Den danske privatbrugsregel i bevægelse
Martin Kyst, Mette Lindskoug, Anne Sophie G. Schrøder

78

Det rör på sig. En konferens om immaterialrätt och internationell privaträtt
Stig Strömholm

84

Litteratur
Per Jonas Nordell, Jens Schovsbo

89

Ur finsk rättspraxis
Marcus Norrgård

94

Counterfeiting och transit. Kommentar till HD 2002:119
Marcus Norrgård

96

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell

105

Hur långt bör varumärkesrätten sträcka sig? Kommentar till NJA 2003 s. 163 (Jägarbrännvin)
Per Jonas Nordell