Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2004 2

Hanne Kirk Deichmann, Lisa Vogt Lorentzen, Jakob Plesner Mathiasen, Ole-Andreas Rognstad, Lone Prehn, Claes Agnvall, Sophie Hulgaard, Henry Olsson, Per Jonas Nordell, Gunnar Karnell, Kajsa Björnheden

NIR 2004 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Variationsværker
Hanne Kirk Deichmann

20

Sui generis-vernet av databaser i åndsverkloven § 43
Lisa Vogt Lorentzen

39

E-handelslovens regulering af formidleransvaret
Jakob Plesner Mathiasen

53

Avtalelisenser
Ole-Andreas Rognstad

62

The Community Trademark and the Enlargement of the Union
Lone Prehn, Claes Agnvall

71

Ljudmärken och kravet på grafisk återgivning vid registrering av varumärken i ljuset av EG-domstolens praxis
Sophie Hulgaard

80

Den internationella utvecklingen. Orosmoln över Världshandelsorganisationen och TRIPS-rådet. TRIPS-rådets marsmöte år 2004
Henry Olsson

84

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell

91

Skälig tariff – oskälig rabatt? Kommentar till Högsta domstolens dom NJA 2003 s. 465 (Hotell du Nord)
Gunnar Karnell

94

Ur svensk rättspraxis forts.
Per Jonas Nordell

98

Bokstavsmärkens särskiljningsförmåga. Kommentar till Regeringsrättens avgörande den 24 oktober 2003 (R1)
Kajsa Björnheden