Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2004 1

Hans Henrik Lidgard, Diana Pandurescu, Morten Bruus, Henry Olsson, Dong Tao, Peter Adamsson, Catarina Holtz, Tomas Norström, Ulf Bernitz, Claes Sandgren, Jens Schovsbo, Are Stenvik, Birger Stuevold Lassen, Per Jonas Nordell

NIR 2004 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Löser immaterialrättskonsumtion och tvångslicenser aidsproblem i världens fattigaste länder?
Hans Henrik Lidgard

14

Ersättningsprinciper vid tvångslicensiering av patent
Diana Pandurescu

25

Beskyttelse af renommerede varemærker – en streg i sandet?
Morten Bruus

33

Upphovsrätten i Kina. Den senaste utvecklingen
Henry Olsson

35

Copyright protection in China
Dong Tao

48

Yttranden avgivna av Föreningen Svensk Forms Opinionsnämnd 2001–2003
Peter Adamsson

60

Debatt
Catarina Holtz, Tomas Norström

73

Litteratur
Ulf Bernitz, Claes Sandgren

78

Fra dansk domspraksis
Jens Schovsbo

87

Fra norsk rettspraksis
Are Stenvik, Birger Stuevold Lassen

97

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell