Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2005 4

Tine Sommer, Ole-Andreas Rognstad, Henry Olsson, Stig Strömholm, Gunnar Karnell, Mats Björkenfeldt, Bengt Domeij, Per Jonas Nordell, Ulf Maunsbach

NIR 2005 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Patentmyndigheder som bioteknologiens moralske vogter?
Tine Sommer

14

Opphavsrettslig ansvar for linker på Internett. Noen betraktninger i lys av norsk Høyesteretts dom i Napster.no-saken
Ole-Andreas Rognstad

41

Den internationella utvecklingen under första halvåret 2005
Henry Olsson

47

Litteratur
Stig Strömholm, Gunnar Karnell

53

Ur svensk rättspraxis
Mats Björkenfeldt

57

Varumärkesrättens gränser vid gränsen. Kommentar till Högsta domstolens beslut den 1 april 2005 (Volvo)
Mats Björkenfeldt

60

Ur svensk rättspraxis
Bengt Domeij, Per Jonas Nordell, Ulf Maunsbach