Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2005 3

Tobias Eltell, Marcus Radetzki, Henrik Bengtsson, Rainer Oesch, Alfred Streng, Adam Weissbach, Henry Olsson, Ole-Andreas Rognstad, Per Jonas Nordell, Ulf Maunsbach

NIR 2005 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt
Tobias Eltell, Marcus Radetzki

34

Svenska domännamnstvister. Praxis enligt den s.k. II-stiftelsens system för alternativ tvistelösning
Henrik Bengtsson

56

Interpretation of licensing agreements – new trends under way?
Rainer Oesch

69

Must carry och must offer
Alfred Streng

80

Jämförande reklam och kravet på konkurrerande varuslag
Adam Weissbach

89

Utvecklingssamarbete på immaterialrättsområdet. De svenska erfarenheterna
Henry Olsson

93

Den internationella utvecklingen. WIPO:s Development Agenda. Stora motsättningar om den vidare utvecklingen av den internationella immaterialrätten
Henry Olsson

95

Fra norsk rettspraksis
Ole-Andreas Rognstad

103

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell, Ulf Maunsbach