Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2005 2

Per Jonas Nordell, Tobias Kempas, Emil Paldam Folker, Louise Jessen Høyer, Jakob Plesner Mathiasen, Gunnar Karnell, Henry Olsson, Peter Schønning

NIR 2005 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Redaktören
Per Jonas Nordell

5

Användningstvång och ändringsomfång
Tobias Kempas

35

Open source-licenser i ophavsretlig belysning
Emil Paldam Folker

63

Bevissikringsinstituttet i praksis
Louise Jessen Høyer, Jakob Plesner Mathiasen

74

EG-domstolens databasdomar den 9 november 2004 sammanfattning med kommentarer
Gunnar Karnell

81

Tysk upphovsavtalsrätt – det andra reformsteget
Gunnar Karnell

84

Den internationella utvecklingen. Tolfte sessionen av WIPO:s Standing Committee on Copyright and Related Rights. Ökande kontroverser
Henry Olsson

86

Litteratur
Peter Schønning

90

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell