Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2005 1

Are Stenvik, Peter-Ulrik Plesner, Annika Ryberg, Nicolai Lindgreen, Magnus Hauge Greaker, Lottie-Ann Hulth, Annika Malm, Peter Adamsson, Eeva Hakoranta, Bernt Boldvik, Katariina Sorvari, Gunnar Karnell, Per Håkon Schmidt, Knud Wallberg, Aase Gundersen, Anders Kylhammar

NIR 2005 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Dokumentation från det XXVII Nordiska mötet för industriellt rättsskydd i Saltsjöbaden den 22–24 augusti 2004

3

Patenträttens utvecklingsperspektiv
Are Stenvik

13

Omformulering af patentkrav
Peter-Ulrik Plesner

20

Patent i Europa – kan vi finna en samnordisk inställning. Huvudpunkter att enas om
Annika Ryberg

23

EF-patentet – kan vi finde en fælles nordisk indstilling?
Nicolai Lindgreen

29

Felleskapspantet – Kan vi finne en samnordisk holdning?
Magnus Hauge Greaker

31

I gränslandet mellan olika skyddsformer. Skyddet för design
Lottie-Ann Hulth, Annika Malm, Peter Adamsson

44

I gränslandet mellan skyddsformer. Skyddet för design
Eeva Hakoranta

55

I grenselandet mellom ulike beskyttelsesformer. Designbeskyttelse
Bernt Boldvik

63

Skyddet för databaser. Förhållandet mellan upphovsrätt, sui generis-skydd och illojal konkurrens
Katariina Sorvari

75

Skyddet för databaser. Förhållandet mellan upphovsrätt, sui generis-skydd och illojal konkurrens
Gunnar Karnell

83

Beskyttelse for databaser. Forholdet mellem ophavsret, sui generis-beskyttelse og illoyal konkurrence
Per Håkon Schmidt

87

Varumärken i ljuset av EU-utvecklingen
Knud Wallberg

108

Varemerket i lys av EU-utviklingen
Aase Gundersen

122

Varumärken i ljuset av EU-utvecklingen
Anders Kylhammar