Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2006 5

Marianne Levin, Jan Rosén, Nina Farrahi, Catharina Engström, Jens Schovsbo, Mats Björkenfeldt, Ulf Bernitz, Örjan Grundén, Lars Pehrson, Annika Ryberg, Jette Hessellund Lauridsen, Martin Dahl Pedersen, Lone Prehn, Katariina Sorvari

NIR 2006 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Stamceller och patent – omfattningen av undantaget om goda seder och allmän ordning
Marianne Levin

14

Ensamrätt för public serviceföretag
Jan Rosén

34

Marknadsundersökningar inom varumärkesrätten
Nina Farrahi

61

Från Blomin till Puma – om marknadsundersökningar i marknadsrättsliga avgöranden mellan 1974 och 2005
Catharina Engström

87

Ny dansk lov om brugsmodeller: En oversigt
Jens Schovsbo

92

Debatt
Mats Björkenfeldt

92

Vikten av ett rättsekonomiskt tänkande. Synpunkter på Marianne Levins anmälan av Thomas Riis, Enerettigheder og vederlagsrettigheter
Mats Björkenfeldt

97

Sten Tengelin in memoriam
Ulf Bernitz, Örjan Grundén, Marianne Levin, Lars Pehrson, Annika Ryberg

100

Fra dansk domspraksis
Jens Schovsbo

105

En domskommentar til DIFO/co.dk-dommen
Jette Hessellund Lauridsen, Martin Dahl Pedersen

114

Fair game? En sag om striber. Kommentarer til U 2006:600H
Lone Prehn

116

Ur finsk rättspraxis
Katariina Sorvari

121

Upphovsrätt till ordlista. Kommentar till HD 2005:43
Katariina Sorvari