Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2006 4

Lars Pehrson, Thomas Rieber-Mohn, Steinar Taubøll, Dag Linde, Henry Olsson, Clement Salung Petersen, Petteri Korhonen, Per Jonas Nordell, Ulf Maunsbach

NIR 2006 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Jämförande reklam i EG-domstolens tappning
Lars Pehrson

13

Kravet til opphavsrettslig relevans som ”grunnsten” i det norske forbudet mot omgåelse av tekniske beskyttelsessystemer
Thomas Rieber-Mohn

28

Kan geografisk informasjon vernes av opphavsrett?
Steinar Taubøll

39

Upphovsrättsliga överväganden med anledning av ett behov av inskanning av handlingar hos svenska myndigheter
Dag Linde

50

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2006. Kriser och framgångar, mest kriser
Henry Olsson

58

Fra dansk domspraksis
Clement Salung Petersen

61

Suspensionsforordningen og national forvaltningsret – en kommentar til U 2005.1537 H
Clement Salung Petersen

64

Ur finsk rättspraxis
Petteri Korhonen

70

LEGO mot Biltema i Finland. Rättsskydd för teknisk-funktionella former och grundfärger mot s.k. slavisk efterbildning?
Petteri Korhonen

76

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell, Ulf Maunsbach