Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2006 2

Claes Granmar, Eva Aaen Skovbo, Lisbet Andersen, Jakob Plesner Mathiasen, Mikkel Gudsøe, Knud Wallberg, Per Jonas Nordell, Ulf Bernitz

NIR 2006 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Some Reflections upon Branding and Trade Marks
Claes Granmar

21

Nye regler om godtgørelse og erstatning for produktefterligninger i Danmark – er området i udvikling?
Eva Aaen Skovbo

40

Ny dansk lov om internetdomæner
Lisbet Andersen

48

God domænenavnsskik
Jakob Plesner Mathiasen, Mikkel Gudsøe

64

Fra dansk domspraksis

68

Kommentar til Højesterets dom af 8. marts 2005 (Tele & Data)
Knud Wallberg

70

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell

97

Kommentar till svenska Marknadsdomstolens avgörande MD 2006:3, LEGO v. COBI angående vilseledande efterbildning och renommésnyltning
Ulf Bernitz