Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2006 1

Per Jonas Nordell, Jan Rosén, Ole-Andreas Rognstad, Henrik Udsen, Jens Schovsbo, Erik Monsen, Henry Olsson, Torvald C. Løchen, Peter Kylin, Gunnar Karnell

NIR 2006 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Redaktionen
Per Jonas Nordell

4

Immaterialrätten i informationssamhället. North–South, Open Source och Creative Commons – en vägande kritik mot ensamrätten?
Jan Rosén

25

Parallellimport, ”co-branding” og domenenavn. En analyse av Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og Rt. 2004 s. 1474 (Volvoimport.no)
Ole-Andreas Rognstad

49

Ophavsrettens missing link?
Henrik Udsen, Jens Schovsbo

68

Kommentarer til direktiv 2004/48/EF om harmonisering av regler om håndheving av immaterialrettigheter
Erik Monsen

86

Den internationella immaterialrätten under slutet av år 2005
Henry Olsson

92

Det svenska immaterialrättsliga utvecklingssamarbetet med u-länderna. Det industriella rättsskyddet
Henry Olsson

96

Debatt

96

Åndsverk i masseproduksjonens marked og spørsmålet om avbildning
Torvald C. Løchen

100

Solving or circumventing “the problem”
Peter Kylin

101

Litteratur

101

Festskrifter i allmänhet och några immaterialrättsliga i synnerhet
Gunnar Karnell