Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2007 5

Magnus Ahlgren, Matthew J. Elsmore, Anne Oline Haugen, Dag Wetterberg, Ulf Bernitz, Knud Wallberg, Thomas Riis, Per Jonas Nordell, Ulf Maunsbach

NIR 2007 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Firmaskyddet i PRV:s praxis samt några frågor rörande PRV:s granskning av äldre rättigheter
Magnus Ahlgren

11

Who gets the biggest bite? A discussion of the long and winding Apple trade mark dispute
Matthew J. Elsmore

31

Innsynsrett – ophavsrett. Vil åndsverkloven være til hinder for å gjøre offentlige saksdokumenter elektronisk tilgjenglelige for publikum?
Anne Oline Haugen

42

Debatt
Dag Wetterberg

42

Förlagsavtalsrättsliga regleringar i upphovsrättslagen
Dag Wetterberg

50

Gunnar Sterner in memoriam
Ulf Bernitz

52

Fra dansk domspraksis
Knud Wallberg

59

Kommentar til UfR 2005.1438H (Tivoli)
Knud Wallberg

63

Fra dansk domspraksis forts.
Thomas Riis

81

Domænenavne i Højesteret. Kommentar til UfR 2005.3262H (Digital Marketing Support) og UfR 2007.1857H (UPS)
Knud Wallberg

84

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell

93

Möjligheterna att förbjuda oskäliga villkor i avtal om beställningsmusik. Kommentar till MD 2006:30
Ulf Bernitz

96

Ur svensk rättspraxis forts.
Ulf Maunsbach