Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2007 4

Erik Monsen, Lydia Lundstedt, Troels Felskov-Lihme, Henry Olsson, Thomas Riis, Nicolai Lindgreen, Jakob Krag Nielsen, Dorte Wahl, Nina Ringen, Morten Rosenmeier, Ole-Andreas Rognstad

NIR 2007 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Nyere, norske dommer om berikelseskrav på immaterialrettens område
Erik Monsen

28

Jurisdiction and enforcement outside of the Brussels System with a focus on IPR
Lydia Lundstedt

45

Varemærkerettens anvendelse på varer i transit. EF-domstolens afgørelse i Montex Holding Ltd. mod Diesel S.p.A.
Troels Felskov-Lihme

52

Den internationella immaterialrätten under första halvåret 2007. Äntligen i det politiska högsätet
Henry Olsson

62

Fra dansk domspraksis
Thomas Riis

71

Kommentar til Højesterets domme af 14. oktober 2005 (UfR 2006.190H) og 25. november 2005 (UfR 2006.612H)
Nicolai Lindgreen, Jakob Krag Nielsen

75

Fra dansk domspraksis forts.
Dorte Wahl, Nina Ringen

85

Kommentar til Sø- og Handelsrettens dom af 24.02.2006 (Ofir-dommen) I. Er de nordiske katalogregler i strid med databasedirektivet?
Morten Rosenmeier

91

Kommentar til Sø- og Handelsrettens dom av 24.02.2006 (Ofir-dommen) II. Faller boligdatabaser utenfor databasevernet, og kan vernet suppleres av markedsføringsloven?
Ole-Andreas Rognstad