Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2007 3

Giovanni Gozzo, Timo Minssen, Ulf Maunsbach, Stojan Brdarski, Mats Kola, Mats Björkenfeldt, Pia Björkwall, Alfred Streng, Per Jonas Nordell

NIR 2007 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Obesvarade frågor runt patent på datorrelaterade uppfinningar och affärsmetoder?
Giovanni Gozzo, Timo Minssen

24

Gränsöverskridande patenttvister i ny gemenskapsrättslig belysning – en kommentar till EG-domstolens avgöranden i målen C-4/03 (GAT) och C-539/03 (Roche) (Border crossing patent
Ulf Maunsbach

39

In the aftermath of Opel v. Autec – Is the requirement of trade mark use relevant or not?
Stojan Brdarski

54

Likelihood of confusion between trademarks for pharmaceutical products
Mats Kola

67

Litteratur
Mats Björkenfeldt

73

Ur finsk rättspraxis
Pia Björkwall, Alfred Streng

95

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell

101

Parodi, satir, travesti – intrång eller kränkning? Kommentar till NJA 2005 s. 905 (Alfons Åberg)
Per Jonas Nordell