Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2007 2

Per Jonas Nordell, Are Stenvik, Lars Erik Steinkjer, Helle Stakemann, Johan Axhamn, Göte Hansson, Lennart Högman, Jens Schovsbo, Pia Björkwall, Petteri Korhonen, Alfred Streng, Marcus Norrgård

NIR 2007 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Redaktionen
Per Jonas Nordell

4

Justifying intellectual property in the society of knowledge
Are Stenvik

13

Den indirekte produktbeskyttelse
Lars Erik Steinkjer

28

Offentlighedsbegrebet i forbindelse med fremførelse af ophavsretligt beskyttede musikværker i foreninger og på arbejdspladser
Helle Stakemann

42

EG-domstolen tolkar begreppet överföring till allmänheten
Johan Axhamn

51

Mätningar av förväxling vid läsning av text-baserade kännetecken som komplement till bedömningar av förväxlingsbarhet
Göte Hansson, Lennart Högman

63

Litteratur
Jens Schovsbo

68

Ur finsk rättspraxis
Pia Björkwall

72

Paternitetsrätt och nytt artistnamn. Kommentar till HD 2005:92
Petteri Korhonen

80

Ur finsk rättspraxis forts.
Alfred Streng

85

Julsånger i kyrka och upphovsrätten. Kommentar till HD 2006:12
Alfred Streng

91

Ur finsk rättspraxis forts.
Marcus Norrgård

96

Varningsbrev. Kommentar till HD 2005:105
Petteri Korhonen

103

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell

107

Efterbildning och renommésnyltning i Marknadsdomstolen. Kommentar till MD 2006:19 (Vi)
Per Jonas Nordell