Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2008 6

Peter-Ulrik Plesner, Caroline Thufason, Are Stenvik, Peter Adamsson, Per Carlson, Knud Wallberg, Åsa Krook, Anders Kylhammar, Holm Schwarze, Inga Kaasen, Örjan Grundén, Marianne Levin

NIR 2008 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Udviklingen af immaterialretten i Danmark
Peter-Ulrik Plesner, Caroline Thufason

19

Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge
Are Stenvik

33

Utvecklingen på immaterialrättsområdet i Sverige
Peter Adamsson

42

Förhållandet mellan varumärke och firma – en kortfattad överblick jämte några frågeställningar
Per Carlson

51

Forholdet mellem virksomhedsnavne og varemærker – en dansk synsvinkel
Knud Wallberg

57

Förhållandet mellan firmor och varumärken i finsk rätt
Åsa Krook

74

Förhållandet mellan firmor och varumärken i svensk rätt
Anders Kylhammar

84

Computer-implemented inventions in Denmark and Europe
Holm Schwarze

91

Biotechnology and patents
Inga Kaasen

97

En förbättrad domstolsordning för immaterialrätten
Örjan Grundén

102

Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd 1908–2008
Marianne Levin

117

Resolution by the Nordic Associations for the Protection of Industrial Property on the Draft Agreement on the European Union Patent Court (WD 11270/08)