Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2008 5

Olav Torvund, Julian Jensen, Johan Axhamn, Ida Marie Daae, Per Jonas Nordell, Ulf Maunsbach

NIR 2008 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Enerett til lenking – en keiser uten klær?
Olav Torvund

30

Trademark dilution law in the European Community
Julian Jensen

46

Respekträttsligt skydd för upphovsmannens anseende och egenart. Några reflektioner med anledning av NJA 2008 s. 309 (Reklamavbrott)
Johan Axhamn

88

Fra norsk rettspraksis
Ida Marie Daae

91

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell, Ulf Maunsbach