Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2008 3

Jon Bing, Timo Minssen, Henrik Andersen, Henry Olsson, Christina Wainikka

NIR 2008 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Strømming av åndsverk. Noen opphavsrettslige aspekter ved en tenkt maskin
Jon Bing

13

När anses en bioteknologisk uppfinning vara komplett och praktiskt användbar? – Del I – Om senare utveckling kring kravet på ”industrial application” och ”utility” för gen- och proteinrelaterade uppfinningar i USA och Europa
Timo Minssen

73

EU’s antidumpingpraksis som middel til styrket håndhævelse af immaterialretten i Kina
Henrik Andersen

94

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen första halvåret 2008. Fortsatt dramatik men också vissa genombrott
Henry Olsson

105

Debatt
Christina Wainikka

105

För vem behövs upphovsrätten?
Christina Wainikka