Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2008 1

Per Jonas Nordell, Sanna Wolk, Joachim Enkvist, Claes Langenius, Johan Axhamn, Gunnar Karnell, Henry Olsson, Ulf Maunsbach

NIR 2008 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Ny hemvist för NIR
Per Jonas Nordell

6

Arbetstagares uppfinningar och kollektivavtals utfyllande verkan
Sanna Wolk

14

Håller TV-tittande på att bli upphovsrättsligt förkastligt – rentav kriminaliserat?
Joachim Enkvist

31

The ramifications of pan-European licensing for Nordic collective rights management
Claes Langenius

41

Utredningen om upphovsrätten på Internet – en översiktlig presentation
Johan Axhamn

55

Den tyska upphovsrättslagens andra korg är färdigpackad och klar – här i sammanflätning
Gunnar Karnell

59

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2007. Mera turbulens än vanligt (vilket inte vill säga litet)
Henry Olsson

71

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell, Ulf Maunsbach

81

En effektiv hantering av tvister rörande parallella intrång? Kommentar till NJA 2007 s 287
Ulf Maunsbach

86

Ur svensk rättspraxis forts.
Per Jonas Nordell