Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2009 3

Sanna Wolk, Johan Dagergård, Per Josefson, Giovanni Gozzo, Eva Aaen Skovbo, Thomas Riis, Per Jonas Nordell, Bengt Domeij

NIR 2009 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Gemensamma immaterialrätter – en immaterialrättslig enighet?
Sanna Wolk

29

Färgens betydelse i känneteckenskonflikter
Johan Dagergård

55

Tidsbegränsat varumärkesskydd för originalläkemedel – när det offentliga betalar väger immaterialrätten lätt
Per Josefson

61

Innebär öppen utövning att tekniken är känd? Några rättsfrågor i anledning av Svea hovrätts dom den 18 december 2007 i belysning av EPO-praxis
Giovanni Gozzo

74

Fra dansk domspraksis
Eva Aaen Skovbo

78

Erstatning for markedsforstyrrelser og godtgørelse svarende til passende licensafgift ved patentkrænkelser – en kommentar til U 2007.1219 (H)
Eva Aaen Skovbo

81

Fra dansk domspraksis forts.
Thomas Riis

95

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell, Bengt Domeij

104

”Reach-through” krav – en kommentar till Patentbesvärsrättens dom den 19 december 2008 i mål nr 05-217
Bengt Domeij