Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2009 2

Catarina Holtz, Tom Groop, Erik Ficks, Johan Axhamn, Perttu Virtanen, Herkko Hietanen, Anniina Huttunen, Heikki Kokkinen, Christian Mosbæk Johannessen, Dorte Wahl, Julie Sikker Hansen, Eva Aaen Skovbo, Kaia Bugge Fougner, Magnus Stray Vyrje, Ole-Andreas Rognstad

NIR 2009 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Invändning först efter patentbeslut. Kan detta ha haft inverkan på kravet på uppfinningshöjd vid EPO?
Catarina Holtz

16

Interimistiska förbud vid intrång i läkemedelspatent
Tom Groop, Erik Ficks

44

Databasrättens föremål i ljuset av nya förhandsavgöranden
Johan Axhamn

69

Poetry Not in Motion. On the meaning of extraction in the Database Directive by the European Court of Justice
Perttu Virtanen

75

Laila, a File Sharing Indulgence Service
Herkko Hietanen, Anniina Huttunen, Heikki Kokkinen

81

Cans and canines. On likelihood of confusion and perception of trademarks
Christian Mosbæk Johannessen

94

Fra dansk domspraksis
Dorte Wahl, Julie Sikker Hansen, Eva Aaen Skovbo

100

Aftale, registrering og ibrugtagning. Kommentar til U 2007.2042 H (Asani)
Eva Aaen Skovbo

102

Fra dansk domspraksis forts.
Dorte Wahl, Julie Sikker Hansen

106

Fra norsk rettspraksis
Kaia Bugge Fougner

112

Forledet av Huldra? Kommentar til Huldra-dommen (Rt. 2007 s. 1329) I
Magnus Stray Vyrje

114

Forledet av sceneinstruksjoner, men neppe av huldra. Kommentar til Huldra-dommen (Rt. 2007 s. 1329) II
Ole-Andreas Rognstad