Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2010 1

Perttu Virtanen, Mats Fogeman, Hampus Lokrantz-Bernitz, Henry Olsson, Morten Rosenmeier, Thomas Riis, Henrik Udsen, Thomas Hagen

NIR 2010 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

The Emperor’s new clothes: Determining the subject-matter of software patents
Perttu Virtanen

16

Signalrätt till överföringar på Internet – ingen mans land?
Mats Fogeman

34

Förlängd skyddstid för musikartister och musikproducenter? En kritisk analys av ett europeiskt lagförslag
Hampus Lokrantz-Bernitz

46

Internationell immaterialrätt under andra halvåret 2009. Härdsmälta, fast ändå kanske inte
Henry Olsson

55

Litteratur
Morten Rosenmeier

59

Fra dansk domspraksis
Thomas Riis

80

To danske domme om overdragelse af rettigheder til edb-programmer – U.2007.2507V og U.2007.778H
Henrik Udsen

86

Fra norsk rettspraksis
Thomas Hagen