Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2010 2

Erik Forsin, Håkon Bleken, Inger Berg Ørstavik, Carola Verena Rienth, Eva Aaen Skovbo, Thomas Riis, Hanne Kirk Deichmann, Ida Gjessing, Are Stenvik

NIR 2010 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Bevissäkring vid immaterialrättsintrång. En konflikt med skyddet för företagshemligheter?
Erik Forsin

12

Ekvivalens i norsk patentrett
Håkon Bleken

38

Ekvivalenslærens innhold som rettsnorm i norsk patentrett
Inger Berg Ørstavik

54

The concept of dilution with special focus on recent case law from the European Court of Justice – L’Oréal v Bellure and Intel v CPM
Carola Verena Rienth

64

Fra dansk domspraksis
Eva Aaen Skovbo, Thomas Riis

69

Beviser ved gyldighed af patent og brugsmodelregistrering samt erstatningsudmåling – en kommentar til U2009.733H (Sættevogn)
Eva Aaen Skovbo

72

Fra dansk domspraksis forts.
Thomas Riis

81

Krænkelse af Burberrys varemærkerettigheder. Kommentar til U 2009.1018 H (Burberry Ltd. mod Zebra A/S)
Hanne Kirk Deichmann

91

Fra norsk rettspraksis
Ida Gjessing

101

Middelbart patentinngrep. Kommentar til Høyesteretts dom 22. desember 2009 (SINTEF)
Are Stenvik