Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1981 4

Gunnar Sterner, Torwald Hesser, Gunnar Karnell, Jørgen Blomqvist, Berndt Godenhielm, Birger Stuevold Lassen, Astri M. Lund, Torvald C. Løchen, H. Lund Christiansen, Arne Kransell, Monica Sundgren

NIR 1981 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Glimtar ur 50 årgångar av NIR
Gunnar Sterner

24

Det tredie nordiske symposium for ophavsret
Torwald Hesser

39

Avtalslicenskonstruktionen, principiella och praktiska frågor
Gunnar Karnell

52

Det ophavsretlige sanktionssystem
Jørgen Blomqvist

64

Verkshöjd såsom allmän förutsättning för upphovsrättsligt skydd
Berndt Godenhielm

82

Kvalitetskrav som vilkår for vern for utøvende kunstneres prestasjoner
Birger Stuevold Lassen

102

Grensedragningen mellom opphavsrettslig beskyttelse og vern efter katalogregelen
Astri M. Lund

112

Verkshøydespørsmål innenfor fotoretten
Torvald C. Løchen

116

Ophavsretlige fremtidsperspektiver
H. Lund Christiansen

129

Patentverkskriser - i går, i dag och i morgon
Arne Kransell

138

Litteratur
Gunnar Karnell, Monica Sundgren

149

Notiser

167

Fra dansk domspraksis

193

Fra norsk rettspraksis

197

Ur svensk praxis