Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1981 3

Mogens Koktvedgaard, Tove-Maj Kyrklund, Seve Ljungman, Lennart Sjöö, Finn Steenstrup, Gunnar Lind, Berndt Godenhielm, Tore Burman, Peter Jörgensen

NIR 1981 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Firmaretten og forholdet mellom firma og varemerker
Mogens Koktvedgaard, Tove-Maj Kyrklund, Seve Ljungman

28

Erfarenheter av den europeiska patentkonventionen, särskilt från nordisk synpunkt
Lennart Sjöö, Finn Steenstrup

52

Patenter på kemiske forbindelser. Sådanne patenters beskyttelsesområde efter den som følge af Europapatentkonventionerne gennemførte nordiske lovgivning
Gunnar Lind, Berndt Godenhielm, Tore Burman

78

STUs stöd till produktutvecklingsprojekt bl. a. till uppfinnare - speciellt immaterialrättsliga aspekter
Peter Jörgensen

83

Notiser