Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1981 1-2

Gunnar Sterner, Seve Ljungman, Berndt Godenhielm, Mogens Plesner, Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Virpi Tiili, Jørgen Blomqvist, Keijo Heinonen, Agne Henry Olsson, Pirkko-Liisa Aro

NIR 1981 1-2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

NIR årgång 50
Gunnar Sterner

4

Något om inflytande över upphovsrättens utveckling
Seve Ljungman

10

Om partiell ogiltigförklaring av patent
Berndt Godenhielm

20

Om fogedforbud i immaterialretssager
Mogens Plesner

43

Åberopande av annans varumärke i marknadsföring
Ulf Bernitz

63

Om målsäganderätt efter överlåtelse av upphovsrätt eller fotorätt
Gunnar Karnell

77

Erfarenheter av den finska marknadsdomstolens verksamhet
Virpi Tiili

88

Mikrofiche og satsbeskyttelse
Jørgen Blomqvist

102

Om interimistiskt förbud inom det industriella rättsskyddet
Keijo Heinonen

108

Datorerna och det intellektuella rättsskyddet
Agne Henry Olsson

122

Musica sacra Några särdrag
Pirkko-Liisa Aro