Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1980 4

Michael Bogdan, Mats Müllern, Erik Boe, Jan Rosén, Pirkko-Liisa Aro, Astri M. Lund

NIR 1980 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

Patent och varumärke i den svenska internationella privat- och processrätten
Michael Bogdan

23

Piratkopiering
Mats Müllern

42

Nye sider ved markedsføringslovens § 1 - kjønnsdiskriminerende reklame
Erik Boe

61

Några reflexioner kring ramavtalet för förlagsavtal mellan författare och bokförläggare
Jan Rosén

84

Notiser

92

Litteratur
Pirkko-Liisa Aro

98

Fra norsk rettspraksis
Astri M. Lund