Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1980 2

Sidney A. Diamond, Eric Spetze, Ragnar Meinander, Birger Stuevold Lassen, Seve Ljungman, Monica Sundgren, Astri M. Lund

NIR 1980 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Utvecklingen på varumärkesområdet under de närmaste hundra åren. Hur ser det ut år 2078?
Sidney A. Diamond

13

Licensiering i Japan
Eric Spetze

21

Enskilt bruk de lege ferenda
Ragnar Meinander

29

Vernetiden for åndsverk etter norsk rett
Birger Stuevold Lassen

38

Litteratur
Seve Ljungman, Monica Sundgren

45

Notiser

74

Fra norsk rettspraksis
Astri M. Lund