Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1979 3-4

Berndt Godenhielm, Thomas Lindqvist, Måns Jacobsson, Gunnar Karnell, Lise Østerborg, Claes Sandgren, Monica Sundgren, Birger Stuevold Lassen

NIR 1979 3-4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Tvångslicensbestämmelserna i 1967 års patentlag
Berndt Godenhielm

36

Åberopanden och intyg i reklam
Thomas Lindqvist

63

Patent och uppfinnarcertifikat
Måns Jacobsson

71

Notiser

94

Litteratur
Gunnar Karnell, Lise Østerborg, Claes Sandgren, Monica Sundgren

103

Fra dansk domspraksis

133

Ur finsk rättspraxis

137

Fra norsk rettspraksis
Birger Stuevold Lassen

142

Ur svensk praxis