Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1979 2

Martti Castrén, Bo Davidsson, Birger Stuevold Lassen

NIR 1979 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Finska patentlagens 56 §. Tolkning och skadeståndsfrågor
Martti Castrén

12

Skadestånd inom det industriella rättsskyddet
Bo Davidsson

43

Til TONOs forhistorie
Birger Stuevold Lassen

68

Om tolkning av opphavsrettslige låneregler
Birger Stuevold Lassen

75

Notiser

90

Fra dansk domspraksis

120

Ur svensk praxis