Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1978 2

Måns Jacobsson, Berndt Godenhielm, Ulf Bernitz, Lars Pehrson, Claes Sandgren

NIR 1978 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Reform av den nordiska patenträtten
Måns Jacobsson

32

Synpunkter på arbetstagares uppfinningar
Berndt Godenhielm

44

Problemet märkesdifferentiering
Ulf Bernitz, Lars Pehrson

69

Notiser

79

Litteratur
Lars Pehrson, Claes Sandgren

84

Ur svensk praxis