Skattenytt

Skattenytt 2019 akademisk årsskrift

Stefan Olsson, Mikael Ericson, Patrik Emblad, Claes Martinson, Olle Karlsson, Jan Kellgren, Eleonor Kristoffersson

Skattenytt 2019 akademisk årsskrift

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Förord
Stefan Olsson

5

Presumtion vid registrering av legal ställföreträdare i mål om företrädaransvar
Mikael Ericson

18

Funktionalism och beskattning av obehörig vinst
Patrik Emblad, Claes Martinson

47

Funktionsförsäljning och beskattning
Olle Karlsson, Jan Kellgren, Eleonor Kristoffersson