Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2019 4

Dina Brask, Ronny Lund, Rune Opdahl, Daniel Holmdahl, Marcus Norrgård, Petra Sund-Norrgård, Miia-Mari Kasi, Soroosh Parsa, Ulf Bernitz, Harald Irgens-Jensen, Ulrika Wennersten

NIR 2019 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Den norske patentlovens regler om tvungent verneting: I hvilken utstrekning omfattes rettighetssøksmål?
Dina Brask, Ronny Lund, Rune Opdahl

15

Robot eller människa – vad spelar det för roll? En undersökning av kravet på mänskligt skapande inom upphovsrätten i ljuset av kreativ artificiell intelligens
Daniel Holmdahl

36

Upphovsrättslig rättspraxis i Finland åren 2010–2018, del I
Marcus Norrgård, Petra Sund-Norrgård, Miia-Mari Kasi

61

Informationsföreläggande i svensk rättspraxis
Soroosh Parsa

90

Litteratur
Ulf Bernitz

93

Fra norsk rettspraksis
Harald Irgens-Jensen

109

Från svensk rättspraxis
Ulrika Wennersten

115

Några reflektioner i anledning av Patent- och marknadsöverdomstolens dom i Wellington-målet
Ulrika Wennersten