Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1977 3

Berndt Godenhielm, Peter Blok, Lars Olof Assarsson, Otto Lassen, Lars Holmqvist, Gunnar Karnell, Gunnhild Hillbo

NIR 1977 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Om upphovsmannens tillträdesrätt (droit d'accès)
Berndt Godenhielm

18

Om gyldigheden af know-howlicensaftaler
Peter Blok

53

Några konsekvenser av en EPC-harmoniserad patentlag
Lars Olof Assarsson

64

Ved Grammofonpladens 100 års-jubilæum
Otto Lassen

72

Litteratur
Lars Holmqvist, Gunnar Karnell, Gunnhild Hillbo

87

Notiser