Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2019 4

Daniel Sandberg, Anneli Svensson, Jesper Blomberg, Dan Hanqvist, Thomas Norling, Rune Lavin, Michaela Ribbing, Therese Bäckman

FT 2019 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Juni–augusti 2019
Daniel Sandberg

15

Från JO. April–juni 2019
Anneli Svensson

29

Artiklar

31

Domstols tillämpning av bevisregler i mål om bygglov – särskilt om bevisbörda och beviskrav
Jesper Blomberg

41

Nil sub sole novum – Något om den kommersiella förvaltningsrättens historia (del I av III)
Dan Hanqvist

79

Justitieombudsmännens framställningar om författningsändringar
Thomas Norling

97

Rättsfallskommentar

99

HFD 2019 ref. 17. Fråga om vem som orsakat felaktiga utbetalningar av bostadstillägg. Även fråga om ett i en journal antecknat ställningstagande utgör ett överklagbart beslut
Rune Lavin

105

HFD 2019 ref. 6. Fråga om det förekommit osanna fakturor i näringsverksamhet (jfr HFD 2012 ref. 69). Även frågan om s.k. reformatio in melius
Michaela Ribbing

113

Anmäld litteratur

115

ANMÄLAN Kavot Zillén, Barn i välfärdsstatens utkant – om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige, monografi, Stockholms universitet, Iustus Förlag AB 2019, 188 sidor
Therese Bäckman

119

Medverkande