Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1977 2

Gunnar Karnell, Virpi Tiili, Nils-Erik Hamrefors, P. O. Langballe, Gunnhild Hillbo, Johan Helgeland, Birger Stuevold Lassen, Jon Bing

NIR 1977 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Om upphovsrätt till musikaliska verk från radio- och TV -apparater på hotellrum
Gunnar Karnell

20

Några synpunkter på det finländska förslaget till konsumentskyddslagstiftning
Virpi Tiili

37

Något om varumärken som licensobjekt, särskilt i internationella sammanhang
Nils-Erik Hamrefors

45

Om vurdering af opfindelseshøjde i dansk retspraksis
P. O. Langballe

49

Notiser

58

Litteratur
Gunnhild Hillbo

61

Fra dansk domspraksis

80

Fra norsk rettspraksis
Johan Helgeland, Birger Stuevold Lassen, Jon Bing

98

Ur svensk praxis