Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2019 3

Ann Linders, Anneli Svensson, Iain Cameron, Henrik Grönberg, Rune Lavin, Sirkku Sarenbo, Marie Doane, Peter Ramsjö, Susanna Lindroos-Hovinheimo, Lena Marcusson

FT 2019 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Mars–maj 2019
Ann Linders

25

Från JO. Januari–mars 2019
Anneli Svensson

41

Artiklar

43

What’s in a name? Statsrätt, författningsrätt, offentlig rätt, konstitutionell rätt
Iain Cameron

63

Objektivitetsprincipen i offentlig upphandling
Henrik Grönberg

87

Förvaltningsdomstolarna och förvaltningslagen
Rune Lavin

95

Är hundhållningsreglerna i lokala ordningsföreskrifter tids- och lagenliga samt anpassade efter lokala förhållanden?
Sirkku Sarenbo, Marie Doane

125

Rättsfallskommentarer

127

HFD 2018 ref. 70. I mål om rätt till underhållsstöd har boföräldern – men inte barnet – ansetts som part. Vidare fråga om vad som avses med uttrycket att ”bo tillsammans” vid tillämpningen av reglerna om underhållsstöd
Rune Lavin

133

Skolinspektionens beslut 2019-01-09, dnr 43-2016:4984 – om statliga åtgärder för rättelse vid tillsyn mot kommunala huvudmän, särskilt vad gäller proportionalitetsprincipen
Peter Ramsjö

141

Anmäld litteratur

143

Anmälan. Förvaltning som verksamhet – bidrag till offentligrättens allmänna läror. Tormod Otter Johansens doktorsavhandling, försvarad på disputation 14 juni 2019 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Susanna Lindroos-Hovinheimo

149

Anmälan. Förvaltningsrättens grunder, 3 uppl. Norstedts Juridik 2018, av Ulrik von Essen, Alf Bohlin och Wiweka Warnling Conradson
Lena Marcusson

153

Medverkande