Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1975 4

Peter Blok, Måns Jacobsson, Virpi Tiili, Jukka Liedes, Gunnar Karnell, Claes Sandgren, Gunnhild Hillbo

NIR 1975 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Immaterialrettighederne og den fri varecirkulation inden for EF
Peter Blok

47

Patentpolicykommitténs betänkande rörande 1970 års konvention om patentsamarbete
Måns Jacobsson

64

Huvuddragen av den nya finska lagen om främjande av ekonomisk konkurrens
Virpi Tiili

74

Synpunkter på den sovjetiska upphovsrätten
Jukka Liedes

84

Notiser

108

Litteratur
Gunnar Karnell, Claes Sandgren, Gunnhild Hillbo