Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1975 2-3

Gunnar Sterner, Svante Bergström, Ulf Bernitz, Göran Borggård, W. E. von Eyben, Berndt Godenhielm, Lars Holmqvist, Gunnar Karnell, Mogens Koktvedgaard, Åke Lögdberg, Wilhelm Pehrsson, Claes Sandgren, Stig Strömholm, Sten Tengelin, Claës Uggla, Eugen Ulmer, W. Weincke, Åke von Zweigbergk

NIR 1975 2-3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

7

Seve Ljungman
Gunnar Sterner

8

Kodakdoktrinen i gällande svensk rätt
Svante Bergström

21

Marknadsföringslagen och känneteckensskyddet
Ulf Bernitz

52

Reformtankar kring handläggningen av patentansökningar
Göran Borggård

62

Retssprogets musik
W. E. von Eyben

77

Om patentintrång i internationella relationer
Berndt Godenhielm

97

Om inarbetning av varukännetecken
Lars Holmqvist

125

Kabel-TV i upphovsrätt och radiolag
Gunnar Karnell

136

Ophavsrettens existensberettigelse
Mogens Koktvedgaard

142

Bakgrunden till den moderna personlighetsrätten
Åke Lögdberg

154

Patentprocesser efter patentlagens ikraftträdande
Wilhelm Pehrsson

166

Något om insamlingar
Claes Sandgren

192

Hur svär man sig fri?
Stig Strömholm

213

Inarbetning av kännetecken
Sten Tengelin

224

Några synpunkter på förväxlingsskyddetför varumärken
Claës Uggla

230

Gedanken zum Urhebervertragsrecht
Eugen Ulmer

236

Ophavsrettens existens berettigelse
Mogens Koktvedgaard

251

Bemærkninger om ophavsretten til musikværker
W. Weincke

258

Något om NIR:s barndom och ungdom
Åke von Zweigbergk