Skattenytt

Skattenytt 2016 6

Gunnar Rabe, Peter Melz, Pia Blank Thörnroos, Roger Persson Österman, Robert Påhlsson, Daniel Starberg, Bo Svensson, Ingrid Melbi, Richard Arvidsson, Mattias Dahlberg, Mats Tjernberg, Börje Leidhammar, Mattias Fri, Jan Kleerup, Katia Cejie, Maria Hilling, Fredrik Jonsson, Martin Jacobsson, Tomas Karlsson, Jesper Öberg

Skattenytt 2016 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Förord
Gunnar Rabe

4

Författare i detta nummer

5

A1 Gemensamma regler för inkomstbeskattning
Peter Melz

7

A2 Inkomst av tjänst
Pia Blank Thörnroos

10

A3 Inkomst av kapital
Roger Persson Österman

14

A4 Inkomst av näringsverksamhet
Robert Påhlsson

18

A6 Beskattning av fåmansföretag
Daniel Starberg

26

A8 Beskattning av handelsbolag
Bo Svensson

30

A10 Omstrukturering
Ingrid Melbi

33

A12 Övriga juridiska personer
Richard Arvidsson

35

A13 Internationell skatterätt
Mattias Dahlberg

43

A14 Tolkning och tillämpning av skattelag
Mats Tjernberg

49

A15 Processuella frågor
Börje Leidhammar

63

E Mervärdesskatt
Mattias Fri, Jan Kleerup

77

F1 Avkastningsskatt och andra pensionsfrågor
Daniel Starberg

82

EU-domstolens domar
Katia Cejie, Maria Hilling

110

EU-domstolens domar
Fredrik Jonsson

118

A7 Skatter och statliga stöd
Gunnar Rabe

121

EU-domstolens domar
Katia Cejie, Maria Hilling, Börje Leidhammar

125

EU-domstolens domar
Katia Cejie, Maria Hilling

127

EU-domstolens domar
Martin Jacobsson, Tomas Karlsson, Jesper Öberg

177

EU-domstolens domar
Fredrik Jonsson

183

EU-domstolens domar
Börje Leidhammar

184

EU-domstolens domar
Katia Cejie, Maria Hilling

188

Paragrafregister 2015 års rättsfall

194

Rättsfallsregister 2015 års rättsfall

197

Sakordsregister 2015 års rättsfall