Skattenytt

Skattenytt 2015 12

Pernilla Rendahl, Katarina Fast Lappalainen, Carl Lindberg, Josefina Erdös, Jan Kleerup, Katia Cejie, Maria Hilling, Sebastian Moll

Skattenytt 2015 12

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Förord
Pernilla Rendahl

5

En lösning på problemet med skattetilläggoch dubbla förfaranden i sikte, del 2
Katarina Fast Lappalainen

27

Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser om skatteflykt i fråga om kupongskatt
Carl Lindberg

35

Mervärdesskatten i exploateringsavtal
Josefina Erdös, Jan Kleerup

47

Aktuellt om EU-domstolens praxis – direkt beskattning
Katia Cejie, Maria Hilling

54

Litteratur
Sebastian Moll

56

Årsregister