Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1973 4

Peter Blok, Jöran Mueller, Gunnar Karnell, Rigmor Carlsen, Ulf Bernitz, Jytte Lindgård, Gunnhild Hillbo

NIR 1973 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

De i patentet indeholdte begrænsninger i patentlicensaftaler
Peter Blok

36

Kopiering för undervisnings ändamål i Sverige. Redogörelse för ett nyligen träffat avtal
Jöran Mueller

49

Fonogram som "allmän handling" i tryckfrihetsförordning och upphovsrättslag
Gunnar Karnell

59

Den diplomatiske konference i Wien 1973
Rigmor Carlsen

65

Upplysningspliktens gränser enligt marknadsföringslagen
Ulf Bernitz

82

Notiser

93

Litteratur
Gunnar Karnell, Jytte Lindgård, Gunnhild Hillbo

106

Ur finsk praxis

114

Ur svensk praxis