Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2019 2

Ia Hamlin, Anneli Svensson, Rikard Karlsson, Santa Slokenberga, Heidi Carmen Howard, Lotta Vahlne Westerhäll, Katarina Olsson, Helene Andersson, Per Ahlin, Åsa Örnberg

FT 2019 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. December 2018–februari 2019
Ia Hamlin

21

Från JO. Oktober–december 2018
Anneli Svensson

33

Artiklar

35

Sekretess för personuppgiftsincidenter – Behövs ett starkare sekretesskydd?
Rikard Karlsson

57

The right to science and human germline editing. Sweden, its external commitments and the ambiguous national responses under the Genetic Integrity Act
Santa Slokenberga, Heidi Carmen Howard

81

Är tillfällig föräldrapenning en funktionshinderrättslig förmån?
Lotta Vahlne Westerhäll

103

Rättsfallskommentar

105

HFD 2018 ref. 52 Länsstyrelsens prövning vid registrering av en stiftelse
Katarina Olsson

113

Högsta domstolens beslut NJA 2018 s. 936: Spegel, spegel på väggen där. Några tankar kring möjligheterna att få Konkurrensverkets verkställighetsåtgärder prövade av Patent- och marknadsdomstolen
Helene Andersson

121

HFD 2018 ref. 75 Tiggeridomen – ännu en gång
Per Ahlin, Åsa Örnberg

131

Medverkande