Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2019 1

Johan Axhamn, Linnea Harnesk, Marianne Levin, Christine Lager, Åsa Krook, Saara Ylisalmi, Sunniva Viken, Eirik Sandal, Tarje Nergaard, Ingvild Hanssen-Bauer, Anne Marie Sejersted, Karin Cederlund, Johanna Lindholm, Nedim Malovic, Alrik Runesson, Magnus Ahlgren, Claus Barrett Christiansen, Maria Rose Kristensen, Max Oker-Blom, Daniel Westman, Rosa Maria Ballardini, Taina Pihlajarinne, Matti Brax, Richard Wessman, Valter Gran

NIR 2019 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Redaktören
Johan Axhamn, Linnea Harnesk

7

Hjärtligt välkommen! Hjerteligt velkommen! Lämpimästi tervetuloa! Hjartanlega velkomin! Hjerteligt velkommen! Welcome to the XXXIV NIR Meeting!
Marianne Levin

11

De nya svenska patent- och marknadsdomstolarna
Christine Lager

28

Immaterialrättens utveckling i Finland 2016–2018
Åsa Krook, Saara Ylisalmi

60

Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge 2016–2018
Sunniva Viken, Eirik Sandal, Tarje Nergaard, Ingvild Hanssen-Bauer, Anne Marie Sejersted

93

The development in the field of intellectual property and advertisement law in Sweden 2016–2018
Karin Cederlund, Johanna Lindholm, Nedim Malovic, Alrik Runesson

107

Implementation of the Trademark Directive in Sweden – a PRV perspective
Magnus Ahlgren

112

Den nye danske varemærkelov
Claus Barrett Christiansen, Maria Rose Kristensen

121

Behörig domstol enligt den finska lagen om företagshemligheter – en ovanlig lösning
Max Oker-Blom

131

Den fjärde industriella revolutionen – en immaterialrättslig introduktion
Daniel Westman

152

Intellectual Property Rights, Technology and the Environment : Academic Prospectives on Fostering Sustainable Innovation
Rosa Maria Ballardini, Taina Pihlajarinne

156

Effects of Digitalization on Patenting
Matti Brax

159

Framtida förändringar för immaterialrättsombud
Richard Wessman, Valter Gran