Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1973 2

Peter Seipel, Hans Stenberg, Henrik Holm-Nielsen, Lars Holmqvist, Mads Marstrand-Jørgensen, Marita Eerikäinen, Jon Bing, Torsten Halén, Berndt Godenhielm, Lars Olof Assarsson, Svante Bergström, Stig Strömholm, Gunnhild Hillbo

NIR 1973 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Datorprogrammens rättsskydd
Peter Seipel

50

EEC:s konkurrensbegränsningsrätt och Sverige
Hans Stenberg

63

Om Dansk Reklame Nævn
Henrik Holm-Nielsen

70

Degenererade varumärken - en replik
Lars Holmqvist

74

Intervjuer med företrädare för de nordiska radioföretagen
Mads Marstrand-Jørgensen, Marita Eerikäinen, Jon Bing, Torsten Halén

91

Notiser

101

Litteratur
Berndt Godenhielm, Lars Olof Assarsson, Svante Bergström, Stig Strömholm, Gunnhild Hillbo

112

Fra dansk domspraksis

129

Ur finsk praxis